ایرنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

جماران گوناگون 4

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

ایلنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 3

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

نود تي وي ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 2

ایرنا ورزشی 2

فانوس نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0