خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

تابناک ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 2

پارسینه ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

خبرآنلاین ورزشی 0

برنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 1

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

آفتاب نیوز ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

روزنو ورزشی 2