افکارنیوز گوناگون 3

آفتاب نیوز حوادث 0

ایسنا اقتصادی 0

ایرنا کشاورزی 3

ایسنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 2

مهر تهران 3

مهر تهران 2

مهر تهران 2

دانا اقتصادی 2

فانوس نیوز اجتماعی 0

ایرنا استانها 0

پارسینه اجتماعی 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

فانوس نیوز گوناگون 0

دانا اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر تهران 2

مهر تهران 4

مهر تهران 6

پارسینه اجتماعی 0

مهر بین‌الملل 0

تابناک اجتماعی 0

عصرایران اجتماعی 4

آفتاب نیوز حوادث 0