جام نیوز سیاسی 4

فردانیوز سیاسی 3

فردانیوز چندرسانه ای 2

عصرایران سیاسی 4

دانا اجتماعی 2

فردانیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

ایکنا گوناگون 2

ایرنا اجتماعی 4

صدای ایران گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 4

نامه نیوز چندرسانه ای 0

فانوس نیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

عصرایران سیاسی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

پارسینه اجتماعی 2