صدای ایران گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

دانا اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

فردانیوز سیاسی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

صدای ایران گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 1

عصرایران اقتصادی 0

عصرایران سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 1

عصرایران اجتماعی 2

جام نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

عصرایران اجتماعی 0

عصرایران سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 2

ایرنا سیاسی 0

مهر خراسان رضوی 1

صراط سیاسی 1