مشرق نیوز اجتماعی 0

برنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

آفتاب نیوز سلامت 0

مهر اصفهان 2

باشگاه خبرنگاران علمی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

آفتاب نیوز سلامت 0

شفقنا گوناگون 0

مهر کرمانشاه 0

مهر کرمان 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

نامه نیوز چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

پانا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

نامه نیوز چندرسانه ای 1

مهر سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0