ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 1

عصرایران ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 0

اتاق خبر24 ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 10

تابناک ورزشی 5

مشرق نیوز گوناگون 10

ورزش 3 ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2