مهر کرمانشاه 0

فانوس نیوز اجتماعی 4

شبستان سیاسی 8

ایسنا سیاسی 4

ایسنا سیاسی 10

ایکنا گوناگون 13

صداوسیما اجتماعی 12

عصرایران اجتماعی 2

مشرق نیوز سیاسی 4

مهر دینی و مذهبی 10

پارسینه اجتماعی 8

صداوسیما سیاسی 2

فانوس نیوز گوناگون 9

فانوس نیوز بین‌الملل 14

ایرنا سیاسی 7

صدای ایران گوناگون 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 12

مشرق نیوز چندرسانه ای 24

صداوسیما سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 11

ایسنا سیاسی 2

دانشجو سیاسی 2

دانا سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 7

مشرق نیوز سیاسی 35