ایلنا گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

صراط چندرسانه ای 0

نواندیش اجتماعی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 1

راهبرد معاصر گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

نواندیش اجتماعی 0

عصرایران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 10

صدای ایران فوتبال داخلی 13

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0