تدبیر گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما اقتصادی 1

شبستان سیاسی 2

طلا ارز و طلا 2

فردانیوز سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

صداوسیما سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

شفقنا گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

آریا بین‌الملل 1