سینا فناوری 1

صداوسیما بین‌الملل 6

صداوسیما بین‌الملل 4

فردانیوز اجتماعی 15

فردانیوز اجتماعی 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 21

فردانیوز بین‌الملل 28

فردانیوز اقتصادی 42

مشرق نیوز گوناگون 18

فانوس نیوز اجتماعی 29

فانوس نیوز گوناگون 26

صداوسیما گوناگون 43

مشرق نیوز اجتماعی 29

ایرنا اقتصادی 6

فردانیوز اجتماعی 65