مشرق نیوز ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

ایلنا گوناگون 2

نود تي وي ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1