ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 1

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایرنا ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2