اتاق خبر24 علمی 2

فانوس نیوز گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

آفتاب نیوز سلامت 0

افکارنیوز گوناگون 4

شمانیوز اجتماعی 0

تابناک اجتماعی 2

شفاآنلاین اجتماعی 1

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5

پارسینه اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 0

شفاآنلاین اجتماعی 2

شمانیوز اجتماعی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

سلامت نیوز سلامت 5

جام نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

فردانیوز اجتماعی 2

جام نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز استانها 4