ایرنا ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

جام نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

صدای ایران گوناگون 4

جام نیوز ورزشی 4

ایلنا گوناگون 3

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 7

مهر فوتبال داخلی 5

جام نیوز ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

شفقنا گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 4

صدای ایران گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 5

جام نیوز ورزشی 5