پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

شفقنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 3

خبرآنلاین ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

الف ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

نود تي وي ورزشی 4