مهر ورزشی 0

برنا گوناگون 0

دانا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

ایرنا خوزستان 5

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 0

ایرنا آذربایجان غربی 3

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ایسنا ورزشی 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

برنا گوناگون 0

ایسنا همدان 3

ایسنا کرمانشاه 8

برنا گوناگون 1

ایسنا همدان 0

تابناک اجتماعی 1

مهر ورزش‌های رزمی 2

ایسنا خوزستان 1