صداوسیما اجتماعی 4

فردانیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 0

پارسینه بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 4

پارسینه بین‌الملل 2

عصرایران سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 4

فردانیوز بین‌الملل 0

قانون سیاسی 4

شفقنا گوناگون 1

تابناک اجتماعی 19

قانون بین‌الملل 23

خردادنیوز گوناگون 15

پارس نیوز گوناگون 1

فردانیوز اجتماعی 20

ایران اکونومیست سیاسی 17

فردانیوز چندرسانه ای 18

مشرق نیوز اجتماعی 31

پارس نیوز گوناگون 18

فردانیوز اجتماعی 19

مشرق نیوز سیاسی 22