رکنا گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 2

الف ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

خبرآنلاین ورزشی 2

ایلنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 1

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 3

برنا گوناگون 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خردادنیوز گوناگون 1