خردادنیوز گوناگون 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پانا گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 0

پانا گوناگون 4

مشرق نیوز سیاسی 3

گجت نیوز فناوری 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

فاوانیوز فناوری 2

آفتاب نیوز اقتصادی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 1

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 1

تابناک اجتماعی 0

برنا گوناگون 3

فاوانیوز فناوری 1

مشرق نیوز گوناگون 29

صدای ایران گوناگون 1

فاوانیوز فناوری 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

فاوانیوز فناوری 0

خردادنیوز گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3