باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 14

صدای ایران گوناگون 6

جام نیوز سیاسی 6

آفتاب نیوز سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 14

ایسنا سیاسی 3

عصرایران سیاسی 3

ایلنا گوناگون 1

پانا گوناگون 6

شبستان سیاسی 20

آفتاب نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

شبستان سیاسی 6

آریا سیاسی 3

شفقنا گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 2

شبستان سیاسی 7

عصرایران اجتماعی 1

جام نیوز سیاسی 7

فردانیوز سیاسی 3

ایلنا گوناگون 1

صداوسیما سیاسی 3

ایکنا گوناگون 5

نامه نیوز سیاسی 3

افکارنیوز گوناگون 1