فانوس نیوز چندرسانه ای 3

فانوس نیوز چندرسانه ای 7

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

الف سیاسی 7

دانا سیاسی 0

دانا سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

شمانیوز سیاسی 64

شمانیوز فرهنگی و هنری 20

فانوس نیوز گوناگون 26

دانا سیاسی 8

دانا فرهنگی و هنری 33

شمانیوز سیاسی 26

صراط سیاسی 27

دانا سیاسی 18

دانا سیاسی 26

فانوس نیوز گوناگون 22

باشگاه خبرنگاران فناوری 27

فانوس نیوز چندرسانه ای 21

صداوسیما فناوری 32

فانوس نیوز بین‌الملل 23

فردانیوز حقوقی و قضایی 24