نود تي وي ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 7

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

مشرق نیوز ورزشی 2

پارسینه ورزشی 5

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

جماران گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 3

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

افکارنیوز گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 20