عصرایران اجتماعی 4

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 0

ایرنا کشاورزی 4

ایرنا اقتصادی 0

فانوس نیوز گوناگون 2

آفتاب نیوز اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا استانها 0

ایرنا اقتصادی 5

عصرایران اجتماعی 4

پارسینه اجتماعی 2

ایرنا استانها 6

عصرایران اجتماعی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

ایرنا استانها 0

ایرنا فرهنگی و هنری 4

فانوس نیوز گوناگون 4

فردانیوز چندرسانه ای 3