باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا کرمان 2

برنا گوناگون 0

موج گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایرنا مرکزی 0

ایرنا هرمزگان 2

ایرنا هرمزگان 3

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا خوزستان 3

ایرنا کرمان 1

گلستان 24 گوناگون 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایران اکونومیست اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

ایرنا اقتصادی 0