تابناک اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

مهر اقتصادی 1

دانشجو ورزشی 0

مهر ایلام 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

دانشجو ورزشی 0

الف اقتصادی 0

بنکر ارز و طلا 3

ایسنا اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 6

مهر اقتصادی 0

شبستان سیاسی 7

ایران اکونومیست اقتصادی 11

ایسنا اقتصادی 7

تجارت نیوز اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

دانشجو ورزشی 0

الف اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 0

پول نیوز مالیات 1

ایران اکونومیست اقتصادی 1

ایکنا گوناگون 0