فردانیوز چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 5

صراط سیاسی 5

مهر اصفهان 6

ایلنا گوناگون 4

ایلنا گوناگون 9

ایکنا گوناگون 5

عصرایران اجتماعی 7

پارسینه عکس 7

عصرایران ورزشی 9

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

فردانیوز فرهنگی و هنری 7

فردانیوز فرهنگی و هنری 5

برنا گوناگون 7

صراط فرهنگی و هنری 5

مهر فرهنگی و هنری 3

فردانیوز فرهنگی و هنری 4

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

ایلنا گوناگون 6

صداوسیما گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مهر خراسان رضوی 5

فردانیوز چندرسانه ای 0