پانا گوناگون 0

مهر سلامت 2

فردانیوز چندرسانه ای 13

افکارنیوز گوناگون 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

مهر سلامت 7

مشرق نیوز گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

ایسنا مرکزی 12

پانا گوناگون 5

فانوس نیوز اجتماعی 6

مهر علمی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پانا گوناگون 6

مهر علمی 6

موج گوناگون 4

فردانیوز چندرسانه ای 11

سینا فناوری 11

ایرنا اجتماعی 1

ایرنا اجتماعی 9

مجله قرمز سلامت 5

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 4

ایرنا اجتماعی 4

ایرنا علمی 6

مهر علمی 7