ایسنا بوشهر 2

مشرق نیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

مهر اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

مهر خراسان شمالی 3

ایلنا گوناگون 1

برنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 5

شبستان فرهنگی و هنری 13

شبستان فرهنگی و هنری 1

صداوسیما اجتماعی 4

مهر آذربایجان شرقی 12

دانا سیاسی 21

جام نیوز سیاسی 2

مهر کرمان 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مهر کرمان 5