مشرق نیوز ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

جماران گوناگون 6

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0