سیمرغ گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

خبرآنلاین ورزشی 2

روزنو ورزشی 0

جماران گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

صدای ایران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

خبرآنلاین ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 4

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1

صراط ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 3

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ایرنا ورزشی 2