مهر فوتبال داخلی 3

خبرآنلاین ورزشی 4

فانوس نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 2

جماران گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

صراط ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

مهر فوتبال خارجی 0

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 2

صراط ورزشی 1