خبرآنلاین ورزشی 0

جماران گوناگون 4

خردادنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 4

سیمرغ گوناگون 4

پارسینه ورزشی 4

فانوس نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

الف ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

خردادنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

الف ورزشی 0

سیمرغ گوناگون 4