پارس فوتبال فوتبال ملی 0

نود تي وي ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 9

خبرآنلاین ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3