جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایسنا ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 3

جام نیوز ورزشی 5

پارسینه ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 2

نود تي وي ورزشی 6

جماران گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 4

ایسنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 4

مهر فوتبال داخلی 2

نود تي وي ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

ایلنا گوناگون 2