فانوس نیوز فرهنگی و هنری 4

پارسینه اجتماعی 5

پارسینه ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 6

مهر اجتماعی 6

صداوسیما ورزشی 7

موج گوناگون 1

مهر خراسان شمالی 3

مشرق نیوز گوناگون 3

پانا گوناگون 7

فردانیوز اجتماعی 1

فردانیوز چندرسانه ای 2

مهر علمی 5

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

دانا اقتصادی 5

صداوسیما ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 11

ایکنا گوناگون 4

ایسنا اقتصادی 1

صداوسیما ورزشی 3

مهر علمی 2