نامه نیوز چندرسانه ای 3

عصرایران سیاسی 6

مشرق نیوز گوناگون 2

فردانیوز فرهنگی و هنری 1

پارسینه بین‌الملل 3

عصرایران بین‌الملل 8

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

فردانیوز چندرسانه ای 2

عصرایران بین‌الملل 7

پارسینه بین‌الملل 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 5

فردانیوز بین‌الملل 3

فردانیوز بین‌الملل 6

مشرق نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز گوناگون 1

نامه نیوز چندرسانه ای 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

پارسینه بین‌الملل 0

الف بین‌الملل 1

نامه نیوز سیاسی 1

فردانیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 24

فردانیوز چندرسانه ای 89