پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

الف ورزشی 3

مهر فوتبال داخلی 1

جماران گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

فانوس نیوز ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 6

ایلنا گوناگون 5