باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

ایکنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 5

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

مهر بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 7

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 4

مشرق نیوز گوناگون 6

فانوس نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 9

مشرق نیوز گوناگون 7

ایرنا بین‌الملل 3

شبستان دینی و مذهبی 5

آفتاب نیوز بین‌الملل 10

مشرق نیوز گوناگون 9

شفقنا گوناگون 11

شبستان دینی و مذهبی 5

افکارنیوز گوناگون 7

مشرق نیوز گوناگون 5

صداوسیما گوناگون 7

مشرق نیوز بین‌الملل 5

شفقنا گوناگون 8

افکارنیوز گوناگون 7