مهر سمنان 4

مهر ورزشی 0

مهر مازندران 4

مهر مازندران 4

صداوسیما ورزشی 0

پارسینه اجتماعی 4

فردانیوز چندرسانه ای 11

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

موسیقی ایرانیان فرهنگی و هنری 2

ایلنا گوناگون 2

صداوسیما گوناگون 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

شمانیوز فرهنگی و هنری 2

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر اردبیل 6

آفتاب نیوز چندرسانه ای 3

مهر سیاسی 0

مهر سیاسی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر قم 4

مهر سیاسی 0

مهر سیاسی 1

مهر سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

مهر سمنان 0