ایسنا بوشهر 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا خراسان رضوی 0

ایسنا اصفهان 0

ایسنا کرمانشاه 0

ایسنا کرمان 0

ایسنا کرمان 0

ایسنا ایلام 0

ایسنا آذربایجان شرقی 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا همدان 0

ایسنا هرمزگان 0

ایسنا ایلام 1

ایسنا اصفهان 1

ایسنا همدان 1

ایسنا گیلان 1

ایسنا سیاسی 3

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 3

ایسنا البرز 0

ایسنا همدان 0

ایسنا سمنان 0

ایسنا سمنان 0

ایسنا اصفهان 3

ایسنا البرز 4

ایسنا همدان 1