ایتنا فناوری 0

ایران اکونومیست فناوری 0

بهارنیوز علمی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایتنا فناوری 1

فانوس نیوز اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 1

عصرایران اقتصادی 0

ایتنا فناوری 0

ایتنا فناوری 0

ایتنا فناوری 3

پارسینه اقتصادی 3

ایتنا فناوری 3

عصرایران اقتصادی 2

مهر علمی 8

باشگاه خبرنگاران فناوری 5

مهر علمی 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایتنا فناوری 4

جماران گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 10

صبح اقتصاد اقتصادی 10

ایرنا علمی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 2