آفتاب نیوز ورزشی 0

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

اتاق خبر24 سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

شفقنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 1

الف ورزشی 0

مشرق نیوز سیاسی 4

پارسینه اجتماعی 1

ایسنا سیاسی 6

مشرق نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 3

صداوسیما اجتماعی 3

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 1

ایسنا ورزشی 2

مشرق نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 4

صدای ایران گوناگون 2