باشگاه خبرنگاران فناوری 0

اتاق خبر24 سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

شفقنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

الف سیاسی 3

الف ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 1

صدای ایران گوناگون 1

الف ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز سیاسی 4

الف فیلم 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

پارسینه اجتماعی 1

فردانیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 0