ایلنا گوناگون 8

مشرق نیوز ورزشی 22

تابناک ورزشی 17

نامه نیوز سیاسی 14

مشرق نیوز گوناگون 15

صراط ورزشی 15

مشرق نیوز سیاسی 19

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 15

ایلنا گوناگون 17

رکنا گوناگون 16

شبستان سیاسی 18

خردادنیوز گوناگون 15

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

آفتاب نیوز سیاسی 10

عصرایران سیاسی 8

پانا گوناگون 17

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 12

موج گوناگون 14

صراط سیاسی 13

آفتاب نیوز حوادث 15

مهر اجتماعی 12

آریا سیاسی 13

ایکنا گوناگون 15

رکنا گوناگون 13

آفتاب نیوز ورزشی 7