فرتاک ورزشی ورزشی 9

پارسینه ورزشی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 7

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 3

صدای ایران گوناگون 5

خبرآنلاین ورزشی 7

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

مهر فوتبال داخلی 7

نود تي وي ورزشی 8

ایلنا گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ایلنا گوناگون 7

مشرق نیوز ورزشی 7

جماران گوناگون 6

جماران گوناگون 5

ایسنا ورزشی 6

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0