فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

موج گوناگون 2

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 2

پارس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 4

پارسینه ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 2

خبرآنلاین طنز 2

پارسینه ورزشی 0

جماران گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

جام نیوز ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 6

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 6

خبرآنلاین ورزشی 4