باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

سیمرغ گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1

جماران گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

صراط چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

خبرآنلاین ورزشی 2

ایلنا گوناگون 1

صراط ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

سیمرغ گوناگون 0