آفتاب نیوز سلامت 0

ایسنا آذربایجان شرقی 3

مهر آذربایجان شرقی 2

ایسنا آذربایجان شرقی 3

ایسنا خراسان رضوی 1

فردانیوز اجتماعی 5

باشگاه خبرنگاران علمی 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایسنا آذربایجان شرقی 2

مشرق نیوز اجتماعی 5

مشرق نیوز اجتماعی 6

مهر دینی و مذهبی 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

صراط فرهنگی و هنری 8

فردانیوز چندرسانه ای 2

مهر دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صراط چندرسانه ای 2

مهر قم 1

مهر فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر یزد 1

فردانیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز گوناگون 2