صداوسیما اجتماعی 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایسنا آذربایجان غربی 1

مهر ایلام 1

مهر مازندران 2

ایسنا گلستان 2

مهر آذربایجان شرقی 5

شبستان سیاسی 3

صداوسیما اجتماعی 6

صداوسیما اجتماعی 0

ایسنا اردبیل 2

مهر اردبیل 4

سلامت نیوز سلامت 4

ایسنا گلستان 2

پارسینه اجتماعی 1

مهر اجتماعی 0

مهر اردبیل 2

ایسنا یزد 0

ایسنا همدان 8

مهر مجلس 9

مهر مجلس 9

مهر مجلس 12

مهر مجلس 6

فانوس نیوز اجتماعی 4