صراط فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 1

مهر کردستان 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

صداوسیما اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

جماران گوناگون 0

آریا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

گلستان 24 گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر سمنان 1

پانا گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

ایلنا گوناگون 2

مهر گلستان 1

پانا گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

آفتاب نیوز حوادث 5

ایسنا خراسان رضوی 5

همشهری گوناگون 4

مهر علمی 1