شبستان سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

مهر دولت 0

ایرنا سیاسی 0

برنا گوناگون 0

دولت گوناگون 0

ایرنا سیاسی 0

مهر البرز 2

ایسنا سیاسی 13

شبستان سیاسی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 0

ایرنا سیاسی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 1

ایکنا گوناگون 2

ایرنا فرهنگی و هنری 1