ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا یزد 1

ایرنا اصفهان 2

ایرنا گیلان 0

ایرنا کردستان 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

ایرنا خراسان شمالی 4

ایرنا گیلان 2

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا حوادث 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا کرمان 1

صراط اقتصادی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا اصفهان 2

ایسنا البرز 3

ایرنا گلستان 4

ایسنا البرز 5

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 6

ایرنا خوزستان 3

ایرنا خراسان رضوی 4

ایرنا یزد 0