باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 2

برنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1

خبرآنلاین طنز 1

پارسینه ورزشی 4

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

پارسینه ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1