عصرایران اجتماعی 0

دانا فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

مهر اجتماعی 1

جماران گوناگون 0

الف سیاسی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر اجتماعی 1

الف اجتماعی 1

ایسنا سیاسی 0

موج گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

پانا گوناگون 0

پانا گوناگون 0

مهر مجلس 8

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 1

مشرق نیوز سیاسی 10

ایران اکونومیست سیاسی 0

شبستان اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 4

شبستان اجتماعی 0