فانوس نیوز گوناگون 9

پانا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

مهر اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

مهر سمنان 7

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اتاق خبر24 اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

صداوسیما اجتماعی 2

فانوس نیوز استانها 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 2

اتاق خبر24 حوادث 4

فانوس نیوز گوناگون 5

فانوس نیوز گوناگون 4

صدای ایران گوناگون 2

خبرآنلاین اجتماعی 0

سیمرغ گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 4

ایران اکونومیست سیاسی 0

عصرایران اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 12

خبرآنلاین اجتماعی 4