مشرق نیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

جام نیوز ورزشی 0

آرمان پرس گوناگون 0

عصرایران اقتصادی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

خردادنیوز گوناگون 0

عصرایران اقتصادی 0

نامه نیوز چندرسانه ای 0

فردانیوز ورزشی 3

تابناک ورزشی 5

نود تي وي ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 4

دانا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 4

طرفداری ورزشی 4

فردانیوز چندرسانه ای 4

تابناک ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 4