ایرنا ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

دانا ورزشی 0

تابناک ورزشی 1

تابناک ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 7

صداوسیما ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا همدان 4

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 5

اتاق خبر24 ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2