افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 4

باشگاه خبرنگاران علمی 3

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

شفاآنلاین تغذیه و سلامت 8

ایران اکونومیست سلامت 18

شفاآنلاین تغذیه و سلامت 9

الف سلامت 10

روژان آموزش 88

شفاآنلاین تغذیه و سلامت 30

دکتر سلام تغذیه و سلامت 44