شبستان مساجد و کانونها 2

مهر دینی و مذهبی 0

شبستان مساجد و کانونها 0

دانشجو فرهنگی و هنری 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

مشرق نیوز گوناگون 2

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مهر سمنان 4

مهر سمنان 4

شفقنا گوناگون 6

مهر سمنان 0

مشرق نیوز گوناگون 24

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 5

دانشجو فرهنگی و هنری 2

دانشجو فرهنگی و هنری 0

موج گوناگون 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 3

صداوسیما اجتماعی 2

دانشجو فرهنگی و هنری 0

دانشجو فرهنگی و هنری 2